Dermatoglyphics là gì ?

Dermatoglyphics là gì ?

Ngành sinh trắc học vân tay học (Dermatoglyphics) là một khám phá khoa học giúp chúng ta tìm hiểu sự đặc biệt tiềm ẩn trong mỗi cá nhân. Không có dấu vân tay trùng nhau, không có hoạt động não bộ nào giống nhau. Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con