Buổi Hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước

Buổi Hướng nghiệp tại tỉnh Bình Phước

InterGen may mắn được kết nối với Trường THPT Bình Long tại Bình Long, Bình Phước. Trong thời gian gặp gỡ thì tại trường THPT Bình Long đang diễn ra buổi họp phụ huynh, InterGen lại một lần nữa may mắn được thầy Hiểu Trưởng mời chia sẻ những kiến thức phát triển não bộ

NGÀY CỦA MẸ – “Hành trình khởi đầu để trở thành những bậc cha mẹ thông thái”

NGÀY CỦA MẸ – “Hành trình khởi đầu để trở thành những bậc cha mẹ thông thái”

Cái duyên đã giúp Intergen được sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng, đặc biệt là những người mẹ thông thái trong thời gian qua. Nhờ thế mà có những doanh nhân, những con người cùng có chung một sứ mệnh và tầm nhìn với Intergen đã không ngại đường xa đã tìm đến