NGÀY CỦA MẸ – “Hành trình khởi đầu để trở thành những bậc cha mẹ thông thái”

Cái duyên đã giúp Intergen được sự đón nhận nồng nhiệt của cộng đồng, đặc biệt là những người mẹ thông thái trong thời gian qua. Nhờ thế mà có những doanh nhân, những con người cùng có chung một sứ mệnh và tầm nhìn với Intergen đã không ngại đường xa đã tìm đến …

NGÀY CỦA MẸ – “Hành trình khởi đầu để trở thành những bậc cha mẹ thông thái” Read More »