1
Bạn cần hỗ trợ tư vấn
Hotline: 028 352 680 28

Đào tạo

Chương trình đào tạo của IntelGen sẽ giúp phát triển cá nhân và tăng năng lực xử lí của bộ não.

Chương trình cửa sổ vàng – Bác sĩ Nguyễn Duy Cương

Chuyên gia Nguyễn Duy Cương từng là Bác Sỹ Y khoa (chuyên ngành nội). Ông là một trong những người được nhận chuyển giao Công Nghệ từ Viện tiềm năng IAHP ( USA). Với nhiều năm gắn bó với các tổ chức Phi Chính Phủ trong các chương trình dinh dưỡng và sức khỏe cộng …

Chương trình cửa sổ vàng – Bác sĩ Nguyễn Duy Cương Read More »