1
Bạn cần hỗ trợ tư vấn
Hotline: 028 352 680 28

Đăng ký nhận tài liệu bài giảng của Thầy Thích Đồng Chơn

Thầy Thích Đồng Chơn, thầy đang sinh sống tại Ấn Độ để nghiên cứu luận án tiến sĩ phật học, thầy đã chia sẻ 4 ngày giảng chánh pháp để có một cuộc sống Thân khỏe – Tâm an – Trí minh.

Các bạn vẫn chưa được đi học đợt vừa rồi hoặc đã được duyên phước học, muốn nhận tài liệu bài giảng và file ghi âm thì đăng ký tại form sau nhé: