1
Bạn cần hỗ trợ tư vấn
Hotline: 028 352 680 28

Hướng dẫn sử dụng innertalk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google

Hướng dẫn tối ưu hóa kết quả sử dụng Innertalk

Mở chương trình lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày (ngay cả khi đang ngủ). Điều này sẽ giúp đọc những lời xác nhận đính kèm trước khi sử dụng chương trình vì thể bạn sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn.

Đọc những lời xác nhận này với suy nghĩ mạnh mẽ rằng bạn đã có năng lực như trong mỗi lời xác nhận. Bộ đĩa Nói nội tâm thực sự mang lại hiệu quả khi bạn nghe đi nghe lại nhiều lần, càng lâu càng tốt cho đến khi bạn chắc chắn rằng kết quả mạnh mẽ đến mức bạn có thể yên tâm ngừng sử dụng chương trình nói trên. Hãy luôn ghi nhớ rằng mọi lời nói xác nhận là chất dinh dưỡng cho tư duy của chúng ta!

  • Mở các chương trình này bất kỳ thời điểm nào trong ngày dù là ban ngày hay ban đêm trong vòng 30 ngày liên tiếp. Để tối đa hóa tần suất sử dụng, chúng tôi khuyên bạn nên điều chỉnh chương trình nghe ở chế độ “lặp lại”

  • Sử dụng chương trình một cách có hệ thống. Chúng tôi khuyến khích bạn nghe liên tiếp các chương trình có chủ đề liên quan đến cùng một vấn đề. Ví dụ như, bạn có thể kết hợp nghe “Tăng cường việc học tập và nghiên cứu” với “Tự kỷ luật và quyết định”; “Người bán hàng đẳng cấp” với “Thành công và thịnh vượng”,….

  • Đọc những lời xác nhận (với cảm nhận và mục tiêu rõ ràng, quả quyết) sẽ mang lại hiệu quả mặc dù không thực sự cần thiết. Đọc những lời xác nhận trước khi sử dụng chương trình và đọc lại khi bạn cảm thấy thích thú.

  • Tiếp tục sử dụng chương trình dù khi bạn đã đạt kết quả mong muốn bởi chúng ta luôn luôn đấu tranh với những yếu tố tiềm thức tiêu cực.

  •  Đổi với trẻ em, đọc và giải thích ý nghĩa của những lời xác nhận sẽ mang hiệu quả.

  • Ban đầu, bạn có thể cảm thấy không thoải mái, khó chịu, buồn ngủ,… nhưng điều này hết sức bình thường và bạn hãy tiếp tục sử dụng chương trình đến khi tất cả những cảm giác đó mất đi. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn khi tình trạng này kéo dài 2 – 3 tuần liền.

  •   KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP BẢN QUYỀN đĩa này vì những lời xác nhận sẽ bị mất hoặc cắt bớt và sẽ gây phản tác dụng. Việc sao chép là vi phạm bản quyền và sẽ không có bất cứ bảo hành nào.