10 quy tắc vàng để phát triển não phải

Sự khác nhau giữa người thuận não trái và người thuận não phải: Những người thuận não trái có khả năng xử lý thông tin chậm, trong khi đó, tốc độ xử lý của não phải lại nhanh hơn bởi khi thông tin được truyền tới, não phải sẽ tự động xử lý chúng bằng …

10 quy tắc vàng để phát triển não phải Read More »